Поради учням


Поради учням з підготовки та приготування домашніх завдань

 1. Організація робочого місця для приготування домашнього завдання
 2. Робота з науковою книгою
 3. Техніка здачі усного іспиту
 4. Техніка підготовки творчої письмової роботи
 5. Як виконувати завдання
 6. Як вирішувати логічні завдання
 7. Як готувати домашнє завдання з української мови
 8. Як готувати домашнє завдання з усних предметів
 9. Як змусити себе дотримуватися режиму дня
 10. Як навчитися швидко читати
 11. Вправи для поліпшення зорової пам’яті
 12. Як підвищити розумову працездатність
 13. Як підготувати організм до іспитів
 14. Як успішно вчити вірші


Організація робочого місця для приготування домашнього завдання

 • При роботі сидячи, слід зберігати пряме положення тіла, плечі розгорнути; грудна клітина не повинна упиратися в край столу.
 • Одяг не повинен бути тісним.
 • Спинка стільця дозволяє відпочивати певній групі м’язів.
 • Необхідно стежити за порядком на робочому столі.
 • Стежити за освітленням робочого місця.
 • Треба встановити порядок виконання завдань, на основі спостереження за своєю працездатністю.
 • Регулярна зміна видів діяльності – основа підтримки працездатності.

Література:
1. Шабаліна З.П. Домашня навчальна робота школярів.-М.: «Знание», 2006. – 28 с.

До заголовку

Робота з науковою книгою

Приступаючи до читання, необхідно точно і ясно представляти на які питання ви шукаєте  відповіді, або яку думку хочете підтвердити. Вивчити всі терміни і поняття, що відносяться до теми. На відміну від художньої книги, текст науково-популярної літератури читається «вибірково».

Спочатку ознайомтеся із змістом та  переліком  літературних  джерел. Потім уважно читайте по розділах, не пропускаючи головне,  виділяйте найбільш важливі місця тексту. Працюйте над книгою з олівцем у руках, відзначаючи на полях те, що вас зацікавило і потім знадобиться. Далі вибірково перечитуйте відмічені найбільш важливі місця в тексті. Заведіть загальний зошит з полями не менше 5 см. Складіть і запишіть план прочитаного матеріалу, висловивши в плані основну істотну думку. Виписуйте з книги тези з обов’язковим зазначенням джерела (автор, назва, рік видання, сторінка) на полях. Кожну тезу починайте з нового рядка. Абзаци тез відділяйте одну від одної пробільними рядками. Пишіть тільки на одній стороні аркуша (інша повинна  нехай залишатися чистою). Виписуйте з книги цитати (дослівні точні витяги з висловлювань автора, які найбільш вдало підтверджують ваші думки) з обов’язковим зазначенням автора і джерела (автор, назва, рік, сторінка). Цитати необхідні в роботі для обґрунтування ваших думок з посиланням на висловлювання авторитетного вченого (письменника, мислителя). Бажано, щоб у вашій роботі мало місце порівняння і зіставлення прочитаного з іншими джерелами, а також критична оцінка і запис зауважень, що вказує на об’єктивність ваших суджень.

Література:

 1. Шабаліна З.П. Домашня навчальна робота школярів.-М.: «Знание», 2006. – 34 с.

До заголовку

Техніка здачі усного іспиту

 1. Учням з хорошими знаннями слід заходити на іспит першими, з посередніми – в середині, але не останніми, погодьтеся, що довге очікування стомлює психіку.
 2. Прочитайте квиток до кінця. Почніть готуватися з легшого пункту.
 3. Запишіть основні головні думки, або план відповіді. Відповідайте на питання білету  за своїм планом.
 4. Якщо залишається час – перевірте ще раз свою роботу, послухайте відповіді учнів, питання екзаменатора (вони повторюються).
 5. Застосовуйте при відповіді викладачеві «метод дзеркала» (це означає, всією душею в цей момент полюбити викладача, але не підлабузнюйтеся), по можливості повторюйте його позу.
 6. Слідкуйте за своєю позою – вона теж чинить психологічний вплив на екзаменатора (не схрещуйте руки і ноги, не опускайте приречено голову, не горбить спину, посміхайтеся).
 7. Тримайтеся вільно, прямо, з піднятою головою, але не зухвало. Погляд «очі в очі» налаштовує екзаменатора на доброзичливість, підтримку.
 8. Якщо ви не дуже впевнені у своїх знаннях, все одно говоріть бадьоро і впевнено спочатку те, що вам добре відомо.
 9. Якщо ви не знаєте відповіді на питання, то не розводьте руками і не мовчіть, а говоріть перше, що спало на думку, тим самим втягуючи викладача в діалог, який шляхом додаткових питань виведе вас на правильну відповідь. Врахуйте, що помилка у відповіді краще, ніж повне мовчання ( мовчання дратує екзаменатора).
 10. Не думайте, що екзаменатор «завалює», якщо ставить питання. Якраз, навпаки, вам слід зосередитися і бути уважним – це навідні питання, що підказують шлях до правильної відповіді. Паніка і страх на іспиті – найбільша помилка.

Пам’ятайте! На будь-якому іспиті випробовуються не тільки знання, але і сама людина, а воля до перемоги завжди викликає повагу.

Література:

  • Гостюшин А.Б. Енциклопедія екстремальних ситуацій. – М.: «Просвещение», 2000. – 287 с.
  • Шабаліна З.П. Домашня навчальна робота школярів.-М.: «Знание», 2006. – 55 с.

До заголовку

Техніка підготовки творчої письмової роботи

Потрібно підготувати творчу письмову роботу: доповідь, твір, реферат… Вже знайдені книги, які для цього знадобляться, треба прочитати їх уважно, не пропускаючи головного, витягти все необхідне. ЯК це зробити?

 1. Скласти план – це короткий перелік основних думок, викладених у підібраній книзі. План узагальнює зміст і допоможе при необхідності відновити в пам’яті прочитане. Для складання пл  ану треба вміти виділяти в тексті головні думки. План буває простий, складний, цитатний. Подробиці ви дізнаєтеся в папці «Всі види творчих письмових робіт школярів».
 2. Виписати тези – коротке формулювання розгорнутого висловлювання або основної думки лекції, доповіді, твори, т.д. Тези зазвичай містять більше інформації, ніж пункти плану і займають проміжне місце між планом і конспектом. Якщо в плані наводиться коротка основна думка, то в тезах дається короткий зміст книги, тексту. Для осмислення і запам’ятовування тексту складання тез дуже допомагає. У них повинні бути обґрунтування, аргументи, докази, поступово підводять читача до головного висновку тексту або книги. Уміло складені тези повинні випливати одна з одної та викладати короткий зміст тексту.
 3. Зробити виписки – це дослівні, документально точні записи певного тексту їх книги. Велику допомогу при осмисленні і запам’ятовуванні тексту вам допоможуть надати виписки та підкреслення, бо «хто записує, той читає двічі», – говорить прислів’я. Виписки містять теоретичні положення, статистичні та хронологічні дані, а також  інші матеріали  та факти, що мають, на думку читача, важливе значення. При роботі з книгою робити виписки корисно лише після того, як книга прочитана. Адже складність записування полягає в умінні знайти потрібне. Тільки знаючи твір в цілому, можна зробити остаточний вибір потрібного.
 4. Виписати цитати –  дослівні виписки з якогось твору, які особливо вдало викладають певну думку. Цитатами користуються для обґрунтування своїх думок з посиланням на висловлювання особливо авторитетного мислителя, вченого, діяча або коли чужі слова, особливо мітки та яскраві місця, які найкраще висловлюють власну думку. Записуючи цитати, потрібно брати їх у лапки, оберігати від спотворення. Цитата повинна закінчуватися посиланням із зазначенням автора, назви, місця, року видання і сторінки. Цитата може використовуватися в формі прямої мови; цитований уривок можна переказати своїми словами близько до тексту; допускаються пропуски чужих слів у висловлюванні (цей пропуск позначається трьома крапками). Не варто приводити занадто довгих цитат, краще конспективно перекажіть точку зору автора, вдаючись до цитування лише в тих випадках, коли текст складний і не піддається переказу.
 5. Можна написати конспект – це короткий послідовний виклад матеріалу, ефективний вид запису, його зміст складають сформульовані у вигляді тез думки, доповнені доказами у вигляді виписок і цитат з тексту.

Увага! Детальну інформацію про всіх видах творчих письмових роботах ви дізнаєтеся в шкільній бібліотеці.

До заголовку

Як виконувати завдання

 • Прочитай уважно завдання.
 • Якщо не зрозумів змісту, прочитай ще раз, подумай.
 •  Прочитай задачу і уяви собі те, про що йдеться в задачі.
 • Запиши задачу коротко або виконай креслення.
 • Поясни, що показує кожне число, повтори питання задачі.
 • Подумай, чи можна відразу відповісти на питання завдання. Якщо ні, то чому. Що потрібно дізнатися спочатку, що потім.
 • Склади план рішення.
 • Виконай рішення.
 • Перевір хід рішення і відповідь на питання завдання.

До заголовку

Як вирішувати логічні завдання

Чітко усвідомте умови задачі. Точно визначте межі того, що вам відомо. Найчастіше помилки рішення знаходяться у неправомірному звуженні або розширенні рамок умови.

Переформулюйте питання задачі. Як воно може виглядати  по-іншому?

З’ясуйте, якої саме інформації вам не вистачає для відповіді на питання завдання. Подумайте, як можна знайти цю інформацію.

У творчих завданнях найбільш очевидний спосіб вирішення – зазвичай не буває кращим. Не поспішайте.
Спробуйте поглянути на задачу по-іншому. Аналізуючи свої невдалі підходи до вирішення, подумайте:  «Чи не шаблонні ці підходи? У чому їх стереотипність? Чому вони не підходять?»

Використовуйте свою підсвідомість. Якщо ви довго ламали голову над завданням, занурилися в неї, але безуспішно, на певний час залиште це завдання, не думайте про нього, займіться чим-небудь іншим. Ваша підсвідомість сама працюватиме над проблемою і, можливо, видасть найкращий результат.

До заголовку

Як готувати домашнє завдання з української мови

 • Завдання починайте з роботи над помилками. Повторіть правила, які забули.
 • Вивчіть або повторіть задане правило. Придумайте свої приклади на це правило.
 • Прочитайте завдання вправи.
 • Прочитайте всю вправу. Усно виконайте завдання до нього.
 • Виконайте вправу письмово.
 • Перевірте свою роботу.

До заголовку

Як готувати домашнє завдання з усних предметів

Згадайте, не відкриваючи підручник, про що дізналися на минулому уроці:

 1. Про що розповів учитель.
 2. Які ставили досліди.
 3. Які розглядали таблиці, картини, карти.
 • Прочитайте в підручнику запитання до теми, дайте відповідь на них.
 • Прочитайте текст навчального матеріалу (параграфа).
 • Підготуйтеся відповідати за темою уроку:
  • Продумайте план відповіді;
  • Розкажіть завдання за цим планом;
  • Старайтеся не просто розповісти, а й довести свої знання прикладами зі спостережень, дослідів, свого життя, з переглянутих передач, прочитаних книг;
  • Зробіть висновки.
 • Відкрийте підручник, за допомогою малюнків, тексту і висновків підручника перевірте, як ви засвоїли матеріал.
 • Виконайте завдання підручника.

До заголовку


Як змусити себе дотримуватися режиму дня

домашн_й лежим

 • Намагайтеся виробити у себе звичку чітко дотримуватися одного режиму коли засинати та ранкового підйому.
 • У вихідні дні вставайте і лягайте в той же час, що і в будні.
 • Вранці включайте яскраве світло відразу після дзвінка будильника (краще – автоматично).
 •  Під бадьору музику зробіть зарядку або потанцюйте. Більш корисно – на свіжому повітрі.
 • Прийміть холодну ванну (взимку можна вийти на балкон).
 • Добре поснідайте та випийте чашку чаю або кави.
 • Протягом дня намагайтеся більше рухатися.
 • Не менше двох разів на тиждень займайтеся спортом.
 • Намагайтеся більше бувати на сонці, гуляти кожен день на свіжому повітрі.
 • Якщо вдень тягне до сну, то сон повинен бути нетривалим.
 • Уникайте значних фізичних і психічних навантажень перед сном.
 • Не їжте на ніч.
 • Перед сном корисно подихати свіжим повітрям.
 • Взимку обов’язково провітрюйте кімнату, влітку – затемніть її.
 • Увечері прийміть теплу ванну, зробіть легкий масаж: це розслабляє і поглиблює нічний сон.

До заголовку

Як навчитися швидко читати

швидко читати

Позбудьтеся звички вимовляти про себе читаючи текст, для цього необхідно взяти олівець в рот і затиснути зубами так, щоб ні губи, ні язик не торкалися його. Тримайте олівець в такому положенні від час читання. Робіть так до тих пір, поки не буде жодного сумніву, що текст не повторюється.
Свідомо змушуйте себе читати швидше, поки це не стане звичкою.

Прокресліть посередині газетної колонки лінію зверху вниз. Дивлячись тільки на лінію спробуйте прочитати колонку, використовуючи «бічний» зір з тим, щоб побачити далі краю рядків. Практикувати це кожен день, поки не вдасться читати колонку правильно. Потім спробуйте таким чином читати книги і журнали. Це дозволить бачити блоки тексту цілком.

Щоб не допускати руху погляду вгору по сторінці, закривати те, що вже прочитано листом щільного паперу, пересуваючи його вниз сторінки у міру прочитання, змушуйте себе з кожним заняттям просуватися по сторінці все швидше і швидше.

До заголовку

Вправи для поліпшення зорової пам’яті

зорова памятьВитягнути одну руку вперед. Погляд фіксується на вказівному пальці. Одночасно іншу руку прикладіть до скроні і періодично відводите її в сторону. При куті 90º спробуйте побачити обидві руки.

Покладіть перед собою аркуш паперу. Намалюйте букву посередині, зафіксувавши на ній свій погляд. Одночасно покласти на цей же лист вирізану іншу букву і пересувати її від центру в сторони, утримуючи обидві літери в полі зору.

Вправи з розслаблення рекомендується поєднувати з правильним диханням (дихати потрібно животом, при цьому в організм надходить в три рази більше кисню, що дозволяє збільшити не тільки можливості зорової пам’яті, але і працездатність в цілому).

До заголовку

Як підвищити розумову працездатність,

розумова працездатн_сть

 • Необхідно враховувати найпродуктивніші години: з 8-00 до 12-00 ранку, з 15-00 годин – спад.
 • Повноцінно харчуватися: вживати м’ясо, овочі, фрукти, рибу, вітаміни. Не переїдати. Обмежити вживання солодкого, мучного, солоного, гострого, жирного. Не вживати каву, міцний чай, спиртне.
 • Робити вранці фіззарядку, під час відпочинку – фізичні вправи, можна під музику, бажано – до поту.
 • Робити короткі прогулянки на свіжому повітрі і провітрювати приміщення.
 • Дотримуватися режиму повноцінного сну, але не більше 7 – 8 годин.
 • Робити короткі, але регулярні перерви, не чекаючи втоми.
 • Поетапно змінювати розумову і фізичну працю.
 • Зменшити час перегляду телевізора.
 • Зменшити час роботи, або гри и на комп’ютері.

До заголовку

Як підготувати організм до іспитів

п_дготувати орган_зи до _спит_в

 1. Повноцінно харчуватися: м’ясні та рибні продукти, овочі та фрукти, які підсилюють обмін речовин в організмі.
 2. Підтримайте себе вітамінами. Полівітаміни, часник містять майже весь комплекс вітамінів, необхідних організму, знімають втому, підвищують м’язовий тонус і працездатність.
 3. Не вживайте збуджуючих нервову систему напоїв: кава, міцний чай, пиво, алкоголь.
 4. Обов’язково роби фізичні вправи, або рухи під музику. Це допомагає підняти настрій, підвищує м’язовий тонус, змушуючи активно працювати головний мозок.
 5. Робіть короткі, але регулярні прогулянки на свіжому повітрі, частіше провітрюйте кімнату, так як недолік кисню помітно знижує розумову діяльність.
 6. Необхідний повноцінний сон (не більше 7 – 8 годин), який приносить відпочинок організму, сприяє відновленню та накопиченню енергії в клітинах мозку. Якщо після розумової втоми важко заснути, робіть дихальну гімнастику: 10 повільних глибоких вдихів грудьми і 10 повільних видихів животом. Однак у людини, що погано виспалась знижується пам’ять і кмітливість на 50%.
 7. В особливо відповідальні дні (контрольна, залік, іспит) ретельно стежте за своїм здоров’ям і настроєм, тобто уникайте причин додаткового нервового та емоційного напруження (сварки, конфлікти, погані думки).

Література:

 • Гостюшин А.Б. Енциклопедія екстремальних ситуацій. – М.: «Просвещение», 2000. – 277 с.
 • Шабаліна З.П. Домашня навчальна робота школярів.-М.: «Знание», 2006. – 43 с.

До заголовку

Як успішно вчити вірші

в_рш_ для душ_

 • Приготування уроків починайте з роботи над віршем.
 • Прочитайте вірш вголос. Поясніть важкі слова.
 •  Прочитайте вірш виразно.
 • Відчуйте настрій, ритм вірша.
 • Прочитайте вірш ще 2-3 рази. Постарайся його запам’ятати.
 • Не вчіть вірш по стовпцях. Короткі  вірші заучуйте цілком. Довгі – розбивайте на порції.
 • Через кілька хвилин повторіть уголос по пам’яті (можна заглядати в текст).
 • Повторіть вірш не заглядаючи в текст.
 • Перед сном повторіть ще раз.
 • Вранці наступного дня ще раз прочитайте вірш, а потім розкажіть його напам’ять.

Література:

  • Гостюшин А.Б. Енциклопедія екстремальних ситуацій. – М.: «Просвещение», 2000..
  • Шабаліна З.П. Домашня навчальна робота школярів.-М.: «Знание», 2006.

До заголовку

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

Follow Бібліопланета on WordPress.com