Профорієнтація

СВІТ ПРОФЕСІЙ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

Професія – від латинського „оголошую свою справу”.        Професія визначається           характером продукту,  який виготовляється, засобами і специфічними      умовами виробництва в одній з   галузей

Спеціальність – це підвид професії, який зумовлюється подальшим розподілом праці в рамках однієї професії. Наприклад, лікар – професія, а хірург – спеціальність; педагог – професія, а викладач-математик – спеціальність; слюсар – професія, слюсар-складальник – спеціальність.

Кваліфікація – визначається рівнем спеціальних знань, практичних навичок і характеризує ступінь складності конкретного виду роботи, яка виконується. З розвитком суспільного розподілу праці, кількість професій безперервно збільшувалася. Випробовувала зміни і якісна сторона професій – залежно від складності технології, форм, організації праці і умов підготовки робочих. По деяких підрахунках, понад 50% професій і спеціальностей, що існують в наші дні, ще 30 років тому були невідомі. Поява нових професій пов’язана не тільки з механізацією і іншими напрямами науково-технічного процесу, але й з появою нових галузей виробництва. Кожна професія висуває певні вимоги до людини. Одні професії вимагають від людини сили і спритності, інші – переважно розуму і акуратності, ще інші – комунікабельності і стриманості. Деякі професії вимагають від людини практично однакових особливостей і рис характеру. Їх можна об’єднати в групи, які можна представити як свого роду професійні держави зі своїми законами, мовою, населениям, які займають на карті певне положення.

Тип професії вказує на те, з чим людині доводиться мати справу в процесі своєї професійної діяльності, тобто на предмет праці. Предметом праці можуть бути інші люди, техніка, інформація, художні твори або природа.

Клас професій свідчить про ступінь складності і потрібної кваліфікації людини, тобто про характер праці. Характер праці може бути виконавчим або творчим. Найбільш популярною в профорієнтації є психологічна класифікація професій, запропонована Е. Клімовим. Її основою є ділення на типи професій за предметом праці.

За „предметом праці” можна виділити 5 типів професій:

„Людина – людина”

 • Людина – техніка
 • Людина – знакова система
 • Людина – художній образ
 • Людина – природа
 1. До типу професій „людина-людина” відносяться професії, де предметом праці виступають люди. Прикладом цього типу професій можуть бути професії: вчитель, бібліотекар, лікар, продавець, телефоніст, медсестра, вихователь, офіціант.
 2. Тип професій „людина-техніка” вказує на те, що людина в процесі праці свою діяльність спрямовує на технічні об’єкти (машини, механізми). Найбільш поширеними професіями цього типу є: токар, слюсар, сталевар, шахтар, електромонтажник, технік-електрик, інженер-технолог, водій.
 3. Тип професій „людина-знакова система” включає професії, де людина має справу з кресленнями, картами, текстами, символами. До цього типу відносяться, наприклад, такі професії: секретар-друкарка, редактор, бухгалтер, програміст, оператор зв’язку, телеграфіст, кресляр, топограф.
 4. Тип професій „людина-художній образ” об’єднує професії, пов’язані з образотворчою, музичною, акторсько-сценічною діяльністю. Це такі професії, як художник, артист ансамблю, актор, композитор, скульптор, маляр-альфрейник (декоративна штукатурка), конструктор-модельєр одягу, письменник.
 5. Тип професії „людина-природа” об`єднує професії, предметом праці яких є жива природа. До цього типу відносяться такі професії, як агроном, тракторист широкого профілю, зоотехнік, лісник, птахівник, ветеринар.

За „характером праці” виділяють два класи професій:

 1. Професії виконавчого класу. Пов’язані з виконанням рішень, роботою за заданим зразком, дотриманням правил, що діють, і нормативів, дотриманням інструкцій, стереотипним підходом до вирішення проблем (агент, медсестра, продавець, приймальник замовлень, соціальний працівник, машиніст, оператор, верстатник, столяр, касир, друкарка, телефоніст, перукар). В більшості випадків професії цього класу не вимагають вищої освіти.
 2. Професії творчого класу. Пов’язані з аналізом, дослідженням, випробуванням, контролем, плануванням, організацією і управлінням, конструюванням, проектуванням, розробкою нових зразків, ухваленням нестандартних рішень, вимагають незалежного і оригінального мислення, високого рівня розумового розвитку і, як правило, вищої освіти (лікар, менеджер, референт, психолог, вчитель, юрист, інженер, економіст, математик, архітектор, фізик).

У професійній освіті надзвичайно актуальними є проблеми професійної мотивації. Людина у своїй поведінці керується цілою гамою мотивів. Чим багатший духовний світ людини, тим більше мотивів спонукають її до активної діяльності. У ролі мотивів можуть виступати потреби, інтереси, нахили, емоції, настанови та ідеали.

Мотиви вибору професії:

Соціальні – виражаються у прагненні приносити користь суспільству. Моральні – є одними з головних. Естетичні, пізнавальні і творчі перспективи майбутньої професії оцінюються із моральних позицій.

Естетичні – виражаються у прагненні до естетики праці, її краси, гармонії. Пізнавальні                     –   характеризуються прагненням  розширити  свій   світогляд, розвинути здібності, досягнути високих показників.

Творчі   –   проявляються  у   прагненні   бути   оригінальним,  робити   нові відкриття.

Матеріальні – пов’язані з прагненням мати добре оплачувану професію і гарантію стабільного майбутнього.

Престижнівиражають прагнення обрати професії, які цінуються серед друзів і знайомих, дозволяють досягти привабливого становища у суспільстві, забезпечують швидке просування по службі.

Утилітарні  –   пов’язані  з   бажанням  обрати  професію,   що  дає   змогу управляти людьми.

Професійний інтерес – це спрямованість людини на певний вид професійної діяльності (педагогічної, художньої, медичної тощо). Він є найважливішою спонукальною силою у поповненні знань людини про відповідну галузь трудової діяльності.

Алгоритм професійного самовизначення

*Визначити кілька професій, які подобаються, до яких є прагнення,  існують принципові можливості їхнього успішного освоєння й працевлаштування.

*Шукати якнайбільше інформації про ці професії, знайомитися з людьми, які їх представляють.

*Вислухати думки батьків, учителів, друзів, проаналізувати їх.

*Скласти список істотних можливостей професії (наприклад, можливість спілкування з багатьма людьми, поїздки за кордон, висока зарплата тощо) і проаналізувати його щодо своєї мети, очікувань, мрій.

*Визначити фізичні й психологічні риси, необхідні для кожної з професій.

*Звернутися до психолога із проханням визначити, діагностувати інтереси, здібності, темперамент, особливості пам’яті, мислення тощо.

*Прислухатися до своїх почуттів, інтуіції.

*„Приміряти” до себе кожну із професій. Зіставити, зважити всі „плюси”    і

„мінуси”.

*Зробити вибір.

*Упевнено йти до мети.

Поради бібліотечним працівникам

У сучасних умовах потребують розвитку та удосконалення функції бібліотеки, як інформаційного центру з профорієнтації. Сприятиме підвищенню ефективності профорієнтаційної роботи і професійному самовизначенню підлітків та юнацтва проведення соціологічних досліджень, анкетувань, тестувань, міні та експрес-опитувань.

Доречно використовувати інформацію психологічного, юридичного, медичного характеру, спеціальну профорієнтаційну літературу, різноманітні матеріали краєзнавчого напрямку. З цією метою доцільно організовувати:

 • тематичні стенди, інформаційні куточки: „Запрошують навчальні заклади”, „Професії необхідні сьогодні”;
 • цикли тематичних  поличок,  виставок-пропозицій, -рекомендацій, -панорам,   -знайомств,   -роздумів:   „Робота,   покликання,    хобі”, „Отримай професію у рідному місті”, „Зроби правильний    вибір!”, „Знайомтесь, нові професії”, „З поглядом у майбутнє”: „Ким бути?”, „Подорож професіями від А до Я”, „Куди піти вчитися”,„Ринок професій нашого міста”;
 • бесіди, вікторини,  диспути,   Дні   спеціаліста,   Дні   інформації:

„Професії наших батьків”, „Праця – радість. Праця – перша потреба людини”, „Тисяча і одна дорога”, „Якщо ти обрав професію…”, „Моє покликання”;

 • зустрічі зі спеціалістами різних сфер діяльності та галузей економіки, рольові ігри, засідання клубів за інтересами, спільна проектна діяльність;
 • бази даних, папки-досьє з інформаційними матеріалами щодо нових професій, особливостей ринку праці, системи професійного навчання: „Приміряємо  професію”,  „Екзамени  та  проблеми ЗНО”,

„Професіограми” ;

 • рекомендаційні списки літератури, буклети, інформаційні листівки, шорт-листи, веб-буклети: „Знайди свій шлях”, „Тим, хто шукає роботу”, вебліографічні    покажчики,    перелік    корисних  сайтів:

„Обираємо професію в Інтернеті”, „Щоб пошук роботи увінчався успіхом”;

 • „Календар професій”, де сучасне дизайнерське рішення, інтерактивна подача матеріалу дозволить йому стати ще і своєрідною рекламою професій.

Надійними партнерами бібліотек у профорієнтаційній роботі є міські й районні служби зайнятості. Крім того, що вони регулярно надають бібліотекам різноманітні інформаційні матеріали, які розповідають про ту чи іншу професію та її переваги, інформацію про курси перепрофілювання, їх фахівці – активні учасники бібліотечних заходів. При сприянні центру зайнятості та ділових кіл можна провести Дні інформації: „Бізнес: як досягти успіху”, „Економічний всеобуч”, „Ринок професій”.

Ефективним є проведення комплексних заходів, таких як День спеціаліста та „Ярмарок професій”. До їх програм слід включати різноманітні

за формами та методами заходи: презентації, дискусії, диспути, тренінги, обговорення, профорієнтаційні ігри, вікторини, конкурси: „Чи знаєш ти професію?”, „Один день з життя…”, „Стратегія професійного вибору”, “Обираючи професію – не помилися!”.

Орієнтовні матеріали щодо проведення роботи з профорієнтації в бібліотеках подано у ДОДАТКАХ даного видання.

Було б надзвичайно корисно, коли б юнаки та дівчата хоч один раз на рік мали змогу зустрітися з фахівцем психологом, пройти тестування, що дозволяє визначитись із обранням тієї чи іншої спеціальності. Можна також пройти тестування самостійно в онлайн-режимі: http://kariera.in.ua/ua/dovidka/useful/best/ http://www.4uth.gov.ua/trade/test/choice_trade.htm

http://www.shkola-uspeha.com.ua/trainings/22/ http://gdeuchitca.ru/tests http://profi.org.ua/tests.shtml http://www.proego.ru/articles/15 http://exist.h1.ru/test/holland.htm http://www.vobu.com.ua/ukr/page/test_03

http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_tests&test_cat_id=3.

Профорієнтаційне тестування – це лише підказка, що має допомогти людині зорієнтуватися у величезному морі професій. Головне, щоб цей вибір був осмислений і базувався на трьох китах – „хочу”, „можу”, „треба”. Адже, кінцева мета професійної орієнтації – свідомий вибір професії!

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Бойко, Ю. А. Не помилитися з вибором! : профорієнтація школярів / Ю. А. Бойко // Позаклас. час. – 2013. – № 1-2. – С. 45-53.
 2. Вибір професії – крок у доросле життя : [матеріали до бесід з учнями] // Позаклас. час. – 2010. – № 3. – С. 133-148.
 3. Дурицька, Є.    Життєвий    проект    старшокласника   :    [заняття    з профорієнтації] / Є. Дурицька // Позаклас. час. – 2007. – № 3 – С. 57-59.
 4. Зінорук, Т. Твій майбутній вибір : [профорієнтація] / Т.Зінорук // Шк. б- ка. – 2009. – № 1. – С. 87-92.
 5. Інтерактивні методики у профорієнтаційній роботі // Шк. світ. – 2009. –№ 41. – С. 10-11.
 6. Краща за професією. Інтелект гра „Поле чудес” // Позаклас. час. –– № 31. – С. 17.
 7. Кухленко, Н. Чи знаєш ти свої здібності? : [профорієнтація] / Н. Кухленко // Позаклас. час. – 2009. – № 1. – С. 49-50.
 8. Професійна орієнтація: як зробити вибір : анкета інтересів // Позаклас. час. – 2001. – № 28. – С. 2-5.
 9. Профорієнтаційна діяльність бібліотек // Шк. б-ка плюс. – 2010. – №– С.2-4.
 10. Пискун, Т. У світі професій : метод. розробка / Т.Пискун // Все для вчителя. – 2010. – № 10-12. – вкл. С. 19-21.
 11. Помаз, Л. Вибір професії, або Задача з багатьма невідомими : [розробка уроку з профорієнтації] / Л. Помаз // Позаклас. час. – 2009. – № 3. – С. 53-56.
 12. Прокопенко, О. Право жінки мати право. Україна робить поступові кроки до гендерної рівності : [Як зберегти своє робоче місце? Реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після  відпустки по догляду за дитиною] / О. Прокопенко // Уряд. кур’єр. – 2013. – № 236. – С. 12.
 13. Світ наших захоплень // Позаклас. час. – 2003. – № 20. – С. 4-5. 14.Темперамент                              і    професія:   вища   освіта   :    [тест    на    визначення
 14. темпераменту] // Сучас. освіта. – 2014. – № 1-2. – С. 23-25.
 15. Торжевський, М. В. Проблеми безробіття молоді та напрями їх вирішення / М. В. Торжевський // Економіка України. – 2014. – № 1. – С. 87-96.

ЕЛЕКТРОННІ ДЖЕРЕЛА

 1.  Все тесты [Електронний ресурс]. – Текст. дані. – Режим доступу : http://vsetesti.ru/ . – Заголовок з титул. екрану. – Мова рос. – Перевірено : 22.05.2014.
 2. Профорієнтація – зроби свідомий вибір [Електронний ресурс] / Благодійний фонд „Розвиток України”, освітній портал. – Текст. дані. – Режим доступу : http://prof.osvita.org.ua/uk/index.html – Заголовок з титул. екрану. – Мова укр. – Перевірено : 05.2014.
 3. Портал професійного консультування [Електронний ресурс] / В. В. Осадчий, С. О. Сисоєва. – Текст. дані. – Режим доступу : http://profi.org.ua/. – Заголовок з титул. екрану. – Мова укр. – Перевірено : 05.2014.
 4. Профориентация: кем стать [Електронний ресурс] : тесты / Центр развития „Гуманитарные технологи” – Текст. дані. – Режим доступу : http://www.proforientator.ru/tests/tests.html . – Заголовок з титул. екрану.– Мова рос. – Перевірено : 23.05.2014.
 1. Світ професій [Електронний ресурс] / ДЗ „ДБУ для юнацтва”. – Текст. дані. – Режим доступу : http://www.4uth.gov.ua/trade/index.htm. – Заголовок з титул. екрану. – Мова укр. – Перевірено : 05.2014.
Follow Бібліопланета on WordPress.com