Програма “Шкільний підручник”

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ ПІДРУЧНИКІВ У РОБОТУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1.Загальна інформація                                                                                                         26.12.2013

1.1.Призначення Програми
ЄСЦЕОП (Комп’ютерна програма «Шкільний підручник») (далі – Програма) призначена для автоматизації роботи, пов’язаної з обліком, використанням, замовленням та перерозподілом навчальної літератури. Програма розрахована для вирішення наступних завдань:
–         формування аналітико-статистичних показників щодо потреби, наявності підручників у фондах та можливості перерозподілу навчальної літератури в межах району (міста), області, України;
–         формування звітів загального забезпечення підручниками з окремо взятого предмета, класу, мови навчання;
–         облік навчальної літератури, яка знаходиться на балансі навчального закладу;
–         формування звіту про надходження літератури за певний період.
1.2.Вимоги до рівня підготовки користувача
Для роботи з Програмою користувачу необхідні базові навички роботи з операційною системою, вміння виконувати стандартні операції з вікнами та формами вводу даних.
1.3.Вимоги до програмного та апаратного забезпечення
Програмний комплекс ЄСЦЕОП є кросплатфо́рмовим настільним додатком, який однаково успішно працює під операційними системами сімейства Microsoft Windows, UNIX-подібними операційними системами, Mac OS X , Solaris
Для роботи Програми необхідно:
–          встановлена віртуальна машина Java (середовище виконання JRE), яку можна безкоштовно завантажити за адресою http://www.java.com/ru/download/manual.jsp?locale=ru
–          постійне підключення до мережі інтернет з відкритим на активному мережевому обладнанні портом 8080.
Для коректного відображення форм АРМу на ПК користувача повинні бути встановлені наступні налаштування екрану:
• роздільна здатність екрану – 1024х768 і вище;
• масштабний коефіцієнт екрану – стандартний масштаб (96 dpi або 100%).
2.Запуск Програми
Перший запуск програми розпочинається із інсталяції клієнта програмного комплексу з інтернетресурсу http://www.polysoft.com.ua/ (Рис. 1).

1  Рисунок 1. Інсталяція клієнта ЄСЦЕОП

Для цього потрібно на сторінці програмного комплексу натиснути на посилання «Шкільний підручник» та погодитись на відкриття програми. ісля встановлення програми на робочому столі з’явиться ярлик  та вікно авторизації користувача.

2.1. Авторизація користувача

 Щоб увійти в Програму, необхідно у вікні «Реєстрація» виконати наступні дії:
Ввести Логін користувача в поле «Ім’я користувача» Ввести пароль у поле «Пароль». При цьому замість символів пароля у полі будуть відображатися символи «•», з метою захисту від сторонніх осіб під час введення.  Натиснути кнопку «Увійти» (Рис.2).

Рисунок 2. Вхід у Програму

Якщо після запуску ярлика програми з’являється вікно попередження системи безпеки, необхідно поставити галочки у відповідних полях та натиснути кнопку «Run» (Рис.3), щоб в подальшій роботі дане вікно не з’являлось.

Рисунок 3. Попередження системи безпеки

2.2 Отримання логіна та пароля користувачем
 
Для отримання логіна і пароля відповідальним працівником (методистом РМК, ММК, НМЦ) надсилається на електронну адресу адміністратора: school-book@ukr.net заявка з переліком навчальних закладів, ПІП бібліотекарів та електронною адресою кожного. Після отримання заявки адміністратор надсилає на вказану електронну адресу логін та пароль.
При зміні відповідального працівника (бібліотекаря, методиста) адміністратор надсилає інший логін та пароль. Для цього необхідно надіслати заявку на електронну адресу адміністратора: school-book@ukr.net.

2.3 Права доступу
 
Права доступу надаються відповідно до рівня управління:
Рівень навчального закладу (бібліотекар) – формування бази даних бібліотечного фонду навчального закладу та відповідної звітності.
Рівень району, міста (відповідальний працівник відділу чи управління освіти, методист РМК,ММК, НМЦ) – формування довідників навчальних закладів та звітності забезпечення підручниками по району, місту.
Рівень області (відповідальний працівник департаменту чи управління освіти, методист ІППО) – формування довідників районів та міст, звітності забезпечення підручниками по області.
Рівень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (відповідальний працівник, адміністратор) – формування довідників: назви предметів, підручників, видавництва, типи навчальних закладів, мови та рівень навчання, джерела фінансування, компоненти.

2.4 Зворотній зв’язок з Адміністратором
При потребі всі питання щодо роботи в Програмі надсилаються на електронну адресу Адміністратора: school-book@ukr.net
Адміністратор надсилає необхідні повідомлення на вказану у заявці електронну адресу.
3. Робота з Програмою
3.1. Головне вікно Програми

Після введення логіна та пароля відкривається головне вікно Програми. З лівої сторони знаходиться перелік областей, районів, шкіл або класів (залежно від рівня доступу користувача (Рис.4).

Рисунок 4. Головне вікно
 
3.2 Укладання довідників

Довідники складаються відповідальним працівником відповідно до прав доступу та рівня управління.
Відповідальний працівник на рівні району (міста) формує перелік навчальних закладів, вказуючи обов’язково ступінь та тип навчального закладу.
Для цього потрібно виділити на дереві об’єктів назву району, потім вибрати на нижній панелі вкладку «Довідники» (Рис.5).

Рисунок 5. Укладання довідника шкіл

Наступний крок: вибрати у верхній панелі вкладку «Школи» та натиснути кнопку меню «Додати» (Рис.6). Заповнити відповідні поля: ввести назву школи, обрати з випадаючого списку ступені та тип навчального закладу. Для завершення натиснути кнопку «Додати».

Рисунок 6. Введення назви школи

Аналогічно здійснюється редагування назви навчальних закладів. Але при цьому необхідно виділити потрібний навчальний заклад. Потім у меню (або натиснувши праву кнопку мишки) вибрати потрібну дію. Заповнити поля у наступному вікні (Рис.7)
Рисунок 7. Редагування назви школи

3.3 Створення бази даних підручників

Для обліку навчальної літератури необхідно зробити наступні кроки: вибрати в дереві об’єктів потрібний навчальний заклад і клас. На нижній панелі обрати вкладку «Введення даних». На верхній панелі у частині «Потреба в підручниках» вибрати «Обліковий період» (навчальний рік). Вибрати мову навчання в даному класі. Заповнити поле «Кількість учнів», натиснути кнопку «Зберегти» (Рис.8)
Рисунок 8. Заповнення поля «Кількість учнів»

Для введення підручників потрібно виділити клас, до якого відносяться підручники, які ви будете ставити на облік (Рис. 9)
Рисунок 9. Введення даних

Для введення нового підручника натиснути кнопку «Додати» у верхньому лівому кутку робочої області (Рис.9)
Заповнити поля у вікні «Додавання підручника» (Рис.10).

Рисунок 10. Заповнення (редагування) поля «Потреба у підручнику»

Рисунок 10. Додавання підручника

Заповнити поле «Кількість учнів, які потребують підручник». Уточнення: Якщо підручник використовується всією кількістю учнів у класі (паралелі), то зазначаємо у полі «Кількість учнів, що потребує підручник» ще раз ту кількість, яка самостійно уже зазначена у полі «Кількість учнів у класі (паралелі). Якщо даний підручник використовується тільки одним (двома) класами з паралелі, чи не усіма учнями (наприклад, лише дівчатками), то ставилься потрібна кількість учнів. Якщо наявний підручник не використовується, зазначаємо у полі «Кількість учнів, що потребує підручник» нуль – 0. Заповнити поле «Потреба для вчителів». Натиснути кнопку «Додати».

3.4 Інвентарний облік навчальної літератури
Для інвентарного обліку навчальної літератури необхідно: виділити рядок з потрібним підручником у І частині таблиці «Потреба в підручниках», у ІІ частині таблиці «Інвентарний облік» кнопку «Додати» (Рис.11)
Заповнити поля у вікні «Додавання підручника».

Рисунок 11. Інвентарний облік навчальної літератури.

Рисунок 12. Приклад заповнення даних інвентарного обліку

4.        Якщо ціна 1-го примірника вказується дробовим числом, то пишеться через крапку (наприклад 23.56).
Застереження: якщо замість крапки поставити кому, Програма не зможе прочитати даний символ у позначенні ціни – потрібно ставити лише крапку

4.Формування звітності

4.1.Забезпеченість підручниками

Для формування звіту «Забезпеченість підручниками» потрібно обрати пункт меню «Звіти» та вибрати «Забезпечення підручниками» (або натиснути відповідну піктограму на панелі). У вікні, що з’явиться, обрати відповідну мову навчання та натиснути кнопку «Сформувати».

Рисунок 13. Формування звіту «Забезпечення підручниками»

Якщо при цьому в дереві об’єктів був виділений один клас – формується звіти лише для цього класу (рис. 11). Якщо був виділений навчальний заклад – формується звіт для всіх класів. В такому випадку, щоб переглянути наступну сторінку потрібно використовувати кнопки на панелі інструментів.
Для збереження звіту необхідно:
Натиснути на панелі інструментів кнопку «Зберегти». (рис. 13)  Вказати потрібне місце збереження.
Написати назву документа, що створюється. Вибрати формат документу. Звіти навчальних закладів зберігаються за обліковий період у «Архіві»  автоматично (наприклад: 2012/2013 навчальний рік).
Протягом облікового періоду навчальні заклади вносять необхідну інформацію щодо навчальної літератури, яка надійшла чи списана

Рисунок 14. Збереження звіту.

Для друку звіту необхідно натиснути на панелі інструментів кнопку друку і, виконавши відповідні налаштунки, натиснути кнопку «OK».

15. Друк матеріалів обліку


4.2 Аналітико-статистичні показники забезпечення.

Аналогічно попередньому формується звіт «Аналітико-статистичні показники забезпечення»

Рисунок 16. Облік навчальної літератури

4.3.Інвентарний облік підручників

Звіт формується після заповнення відповідних полів вікна (Рис.16)

Рисунок 17. Облік навчальної літератури

4.4. «Звіт по окремому предмету»

Звіт формується після заповнення відповідних полів вікна (Рис.17)

18. Облік навчальної літератури

5.Перевірка правильності та повноти введення інформації

Після того, як бібліотекарі навчальних закладів введуть до ЄСЦЕОП усі дані про потребу, наявність та використання навчальної літератури, методист відділу (управління) освітою повинен здійснити перевірку достовірності та повноти введення підручників до електронного обліку. З метою виявлення помилок чи недотримання Інструкції у роботі  з Програмою, таку перевірку бажано здійснювати також і під час роботи бібліотекарів. Після перевірки правильності формування звітів при потребі можливе їх редагування: введення даних → вибір рядка (дані якого корегуються) → внесення відповідних змін в поле вікна. Редагування доступне лише на рівні навчального закладу, його здійснює бібліотекар або  методист РМК (ММК), який  має доступ до усіх навчальних закладів свого району (міста).
На час проведення інвентаризації установа відповідного рівня контролює правильність введених даних та узагальнених показників, які формуються ЄСЦЕОП.
Необхідні звітна інформація (звіт «Забезпечення навчальною літературою»), у роздрукованому (паперовому)  та офіційно затвердженому варіанті, направляються до керівної установи у випадках:
–          завершення інвентаризації фондів навчальної літератури (як інформація щодо забезпечення підручниками на новий навчальний рік);
–          запит інформації щодо забезпечення підручниками на поточний час. Дана інформація містить необхідні для контролю аналітико-статистичні показники.
Окрема інформація «Аналітико-статистичні показники забезпечення» необхідна у роботі бібліотекарів та методистів для здійснення розподілу та перерозподілу навчальної літератури.
Інвентарний облік навчальної літератури здійснюється на рівні навчального закладу, але Програмою передбачено також формування узагальнених даних обліку на усіх рівнях використання ЄСЦЕОП.
           На час упровадження ЄСЦЕОП надаємо контакти:
–          з загальних питань упровадження Системи – Ночвінова Олена Володимирівна, завідувач сектору електронного обліку підручників ІІТЗО –  тел. 044 248 25 19;
–          з питань методики та технології роботи з Програмою – Атахаджаєва Наталія Василівна, методист центру координації діяльності методичних служб ПОІППО – тел. 0532565398, 0664495912, 0684363855, atahadjnv@mail.ru ;
–          з питань технічного характеру по роботі з Програмою – Сідокур Світлана Іванівна, завідуюча Полтавським РМК – 0997186177

4s коментарів (+add yours?)

 1. Наталья Лукянова
  Сер 17, 2016 @ 00:02:36

  Большое Вам спасибо за небезразличие,способность оказания помощи другим, что теперь встречается очень редко

  Відповідь

 2. Алена
  Кві 11, 2019 @ 08:56:43

  Добрый день, а подскажите пожалуйста, программу где брали и цена, спасибо

  Відповідь

  • allakakusha
   Кві 15, 2019 @ 13:22:03

   Здравствуйте Алёна. Это региональная программа Днепропетровской области. На данный момент она (программа) устарела и прекратила свое функционирование.

   Відповідь

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

Follow Бібліопланета on WordPress.com